PERHATIAN

Permohonan rumah pertama sahaja.

Tempoh sah laku permohonan adalah satu (1) tahun dari tarikh dokumen sokongan lengkap dimuat naik dan status boleh disemak melalui akaun pemohon.

Garis panduan permohonan
Residensi MADANI


  1. Pemohon hendaklah mendaftar akaun dan selepas mendaftar, pemohon hendaklah melengkapkan profil peribadi terlebih dahulu sebelum memohon projek.
  2. Sekiranya anda telah memohon projek Residensi Wilayah (dahulunya di kenali RUMAWIP) anda tidak boleh lagi memohon projek Residensi MADANI.
  3. Pemohon yang telah berdaftar dan memilih projek DIWAJIBKAN untuk memuatnaik dokumen sokongan dalam portal Residensi MADANI. Dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik adalah seperti berikut:
  4. Dokumen sokongan yang perlu dikemukakan

  5. Untuk semakan status permohonan semasa, pemohon boleh log masuk ke Portal RESIDENSI MADANI.

  6. Keputusan permohonan sama ada Berjaya atau Tidak Berjaya atau Tidak Lengkap setelah disemak oleh Urus Setia akan diemel ke alamat emel pemohon.

Kelayakan

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman RESIDENSI MADANI. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, sila lihat maklumat di bawah:

Kriteria Permohonan