Kelayakan

  • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ketika permohonan dibuat;
  • Pendapatan kasar isi rumah permohon hendaklah tidak lebih daripada RM5,000 sebulan;
  • Keutamaan kepada pemohon yang lahir atau bekerja atau bermastautin di Wilayah Persekutuan;
  • Permohonan rumah pertama sahaja.
  • Sekatan penjualan (moratorium) selama 10 tahun dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindahmilik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan kecuali kepada waris terdekat seperti suami/isteri atau anak-anak sahaja;
  • Pemohon hendaklah berdaftar di Portal Residensi MADANI.

Pendaftaran

Nombor kad pengenalan tanpa (-) (contoh: 888888776666)

Minimum 8 kombinasi aksara, nombor dan simbol (contoh: abcd123!)

Minimum 8 kombinasi aksara, nombor dan simbol (contoh: abcd123!)


Gaji Pokok + Elaun (Cola & Lain-lain)