PERHATIAN

Permohonan rumah pertama sahaja.

Tempoh sah laku permohonan adalah satu (1) tahun dari tarikh dokumen sokongan lengkap dimuat naik dan status boleh disemak melalui akaun pemohon.

Garis panduan permohonan
Residensi MADANI


 1. Pemohon hendaklah mendaftar akaun dan selepas mendaftar, pemohon hendaklah melengkapkan profil peribadi terlebih dahulu sebelum memohon projek.
 2. Sekiranya anda telah memohon projek Residensi Wilayah (dahulunya di kenali RUMAWIP) anda tidak boleh lagi memohon projek Residensi MADANI.

 3. Pemohon yang telah berdaftar dan memilih projek DIWAJIBKAN untuk memuatnaik dokumen sokongan dalam portal Residensi MADANI. Dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik adalah seperti berikut:
 4. Dokumen sokongan yang perlu dikemukakan

 5. Untuk semakan status permohonan semasa, pemohon boleh log masuk ke Portal RESIDENSI MADANI.

 6. Keputusan permohonan sama ada Berjaya atau Tidak Berjaya atau Tidak Lengkap setelah disemak oleh Urus Setia akan diemel ke alamat emel pemohon.

Kelayakan

Berikut merupakan kriteria asas untuk menjadi pemilik kediaman RESIDENSI MADANI. Untuk mengetahui jika anda layak memohon, sila lihat maklumat di bawah:

 • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ketika permohonan dibuat;
 • Pendapatan kasar isi rumah permohon hendaklah tidak lebih daripada RM5,000 sebulan;
 • Keutamaan kepada pemohon yang lahir atau bekerja atau bermastautin di Wilayah Persekutuan;
 • Permohonan rumah pertama sahaja.
 • Sekatan penjualan (moratorium) selama 10 tahun dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindahmilik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan kecuali kepada waris terdekat seperti suami/isteri atau anak-anak sahaja;
 • Pemohon hendaklah berdaftar di Portal Residensi MADANI.